rok 2014Plagát podujatia 2014Udalosť Milujeme z roku 2014 na facebooku TU!


SEREĎONLINE: MILUjeme na Kaskádach! Ďakujeme za peknú reportáž!
http://www.youtube.com/watch?v=im0BWOcMpbE

ŠAĽAONLINE: Reportáž z podujatia MILUjeme, ďakujeme!
http://www.youtube.com/watch?v=-iPLuf_fABg


Výhercovia tomboly MILUjeme 2014:
5.cena - Polák Ondrej, Šaľa
4.cena - Ladislav Vánik, Šaľa
3.cena - Terezka Hodúrová, Váhovce
2.cena - Katka Tokovičová, Galanta
1.cena - Miriam Katrincová, Nitra
Výhercom blahoželáme a prosíme ich, aby kontaktovali Event Hotel Kaskády - www.kaskady.sk (telefon alebo mail - 031 788 33 33 a kaskady@kaskady.sk )


Milí priatelia a milovníci Mila rezov! Podľa predbežných výsledkov sa do tvorby rekordu v počte ľudí, ktorí počas 6 hodín ochutnajú polomáčané oblátky, zapojilo v sobotu na Kaskádach pri Galante až neuveriteľných 1834 návštevníkov podujatia MILUjeme. Ešte však čakáme na oficiálne potvrdenie od SLOVENSKEREKORDY.sk, preto je zatiaľ stále platný rekord z roku 2012 tvorený 1243 účastníkmi. Už teraz Vám však ďakujeme za krásnu účasť!